X
Sign up
   Artist       Fan
By clicking create account, you agree to our T&Cs and confirm that you have read our Privacy policy.

    
X
Login

           Remember me        Forgot password
X
Reset password

    

      
X
Account confirmation


Reset vai email
         

Lyrics


    Sp Mzeh - Taken By The Fame.mp3

#Taken_By_The_Fame Lyrics By Sp Mzeh.

Intro:
Ooooh oooh oooh

Chorus:

Uma ungikhumbula sthandwa sami ubobuka I television.
Uma ungikhumbula lovey wami ubobuka I television.

Pre hook:

Coz I'm taken by the fame (I'm taken by the fame, I'm taken by the fame) X2

Vers 1:

Sekuphele ishumi leminyaka, ngingasboni isthandwa sami, sekuphele ishumi leminyaka ngingamboni u lovey wami.
Ngizobuya umakuphela inyanga, ngizobuya uma kuphela inyanga

Chorus:

Uma ungikhumbula sthandwa sami ubobuka I television.
Uma ungikhumbula lovey wami ubobuka I television.

Pre hook:

Coz I'm taken by the fame (I'm taken by the fame, I'm taken by the fame) X2

Vers 2

Lately I've been sad,I'm missing my bae,I'm in the streets,fighting for fame,baby I miss you everyday, noma bengathini,angisoze ngikuyeke.
Okay
Its been a long ngingamboni owakwami
I'm on the grind ngifeza iphupho lami
Loku ngikwenzela mina nawe
Baby ngzobuya thula ungakhali
Ngihlezi ngicinga ngawe before ngilale
Ngifikelwe iyntlungu kuthi mandikhale
Its not like angibuyi ngenxa yemali
Qha nje ngibanjwe ispani.

Chorus:

Uma ungikhumbula sthandwa sami ubobuka I television.
Uma ungikhumbula lovey wami ubobuka I television.

Pre hook:

Coz I'm taken by the fame (I'm taken by the fame, I'm taken by the fame) X2

Poem by Onezwa

He is taken by the fame
Ntaba ezikude zingumasithela
Ngisho phela zingisithela isthandwa salena e yami intliziyo,iqhawe lami
Yazi ngithi mangihleli ngimane ngicabange insuku ne skhathi sindawonye njenga namajuba Sthandwa sami
Kodwa lokho kwavele kwashabalala okwamazolo ebona ilanga
Yazi umsebenzi uyinuku
Usthathela othandiwe bethu sisale sidandathekile, intlungu zenkumbulo nezothando
Intliziyo yami igcwele ihlwili themba lami
Amehlo ami ayacwila echibini lomlambo
Awusaphenduli noma ngikubhalela incwadi encane
Uloko uthi uyasebenza loko kungenza ngingakuthembi
Namathemba aseqala ukushabalala ngawe
Sekusele izithembiso ezingasoze zabuna
Ngisho lezi esazenzayo
Sathi sizohlukaniswa ukufa,kodwa ukufa sengikubona kuwumsebenzi omuhle